Byggeudvalg:

Steen Nielsson             tlf. nr. 20208042

Kaj Kristensen --          tlf. nr. 20987043

Går du i byggetanker, skal du kontakte byggeudvalget, hvor du afleverer en tegning med mål,

materialer m.m. Når byggeudvalget har godkendt din tegning, må du starte projektet. Når du er

færdig med dit byggeprojekt, kontakter du byggeudvalget for endelig godkendelse.