OBS!!

En påmindelse fra bestyrelsen.

Det blev på generalforsamling i 2020 pålagt bestyrelsen at fastsætte sidste dato for

hækklipning forår og efterår. Disse datoer sat til 22 juni og 22 september, (sidste dato rettes i år 2022 til 22 august)

Disse datoer bedes overholdt. Haveforeningen må gerne se repræsentabel ud.

Venligst hold hækken i forhold til reglementet. Skulle man være i tvivl hedder det, max højde på 180cm og max bredde 30cm fra stammen - God klipning

Hvis disse forpligtelser ikke er overholdt  efter nummer 2 skrivelse vedrørende hækklipning vil det få konsekvenser som i sidste ende kan få alvorlig betydning for disse uansvarlige havelejere i form af opsigelse af haveforeningen