Bestyrelsen i Haveparken Lille Bangsbo

Formand:  Frank Kruse Sørensen      - tlf. nr. 51515915

Næstformand: Steen Nielsson - tlf nr. 20208042

Kasserer: Kaj Kristensen  - tlf. nr. 20987043

Sekretær: Line Lunde  -   tlf. nr.31723511

Bestyrelses medlem: Esmann Christensen - tlf. nr. 26959873

1. Suppleant: Jan Frydenstrand

2. Suppleant: Erik Svennesen

Revisor: Meta Svennesen

Revisor suppleant : Karin Hansen